Verschillen tussen IBF en Bureau Buitenland.com m.b.t. aanpak en werkwijzen vermogensonderzoek in Turkije

 

  • Bureau Buitenland biedt haar opdrachtgevers in Turkije een kosteloze pre-check. Het IBF biedt deze mogelijkheid niet;
  • Na aansluitend onderzoek bij de lokale kadasters blijkt de uit de pre-check verkregen informatie in ruim 98% van de gevallen te kloppen. Dus bijna 100% zekerheid dat de betreffende onderzoeksopdrachten, met een positief onderzoeksresultaat worden afgesloten. Het IBF kan deze zekerheid niet bieden;
  • De doorlooptijden van vermogensonderzoek in Turkije variëren bij Bureau Buitenland van 3 weken, tot maximaal 8 weken. De doorlooptijden van het IBF zijn, volgens informatie van een aantal betrokken gemeenten, aanmerkelijk langer;
  • Aan het vermogensonderzoek door Bureau Buitenland zijn, in tegenstelling tot het IBF, kosten verbonden. Onze zeer korte doorlooptijden en de bijna 100% zekerheid op een positief onderzoeksresultaat, leiden in veel gevallen echter tot een snelle beëindiging van de uitkering. De kosten kunnen daardoor snel worden terugverdiend en bedragen bovendien slechts een fractie van het bedrag dat jaarlijks, veelal ten onrechte, aan betrokken uitkeringsgerechtigden wordt uitgekeerd;
  • Het IBF gaat alleen dan tot onderzoek over indien er een concrete aanwijzing is dat betrokkene over vermogen in Turkije beschikt. Volgens vaste jurisprudentie is, voor het doen van een rechtmatigheidsonderzoek, geen bijzondere aanleiding nodig. Deze eis werkt drempelverhogend en leidt daarnaast tot een aanzienlijke beperking van het aantal onderzoeksopdrachten en onderzoeken in Turkije. Om die reden wordt deze eis niet door Bureau Buitenland gesteld;
  • De door Bureau Buitenland uitgevoerde vermogensonderzoeken worden in Turkije uitsluitend door Turkse advocaten uitgevoerd, aan wie expliciete bevoegdheden bij het raadplegen van kadastrale registers zijn toegekend. Het IBF werkt met burgerambtenaren van het Bureau Attaché en deze burgerambtenaren hebben deze vergaande bevoegdheden niet;
  • De dienstverlening van het IBF is beperkt tot vermogensonderzoek en taxatie. Wij bieden onze opdrachtgevers in dit kader een integrale dienstverlening aan. Beslaglegging, terugvordering en uitwinning zijn in dit verband onmiskenbaar van toegevoegde waarde!