Enkele uitspraken tijdens dit debat van Staatssecretaris, mevrouw Tamara van Ark:

  • Handhaving is ontzettend belangrijk;
  • Fraude moet hard worden aangepakt, waarbij geen onderscheid tussen nationaliteit wordt gemaakt;
  • In het buitenland moet gecontroleerd worden op bezit van vermogen;
  • Geen gedwongen winkelnering bij IBF en SVB (gemeenten zijn niet verplicht samen te werken met IBF of SVB);
  • Inzet particuliere bureaus ter bestrijding van bijstandsfraude is toegestaan;
  • Gemeenten hebben aangegeven tevreden te zijn over de dienstverlening van particuliere bureaus;
  • Staatssecretaris doet nadrukkelijk afstand van de door de heer Özturk in het debat gebezigde term van “malafide bureaus.”